Διαδραστική ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα | Interactive Catholic Ecclesia Network in Greece

icen.gr | Διαδραστική Ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας | Interactive Catholic Network in Greece - Items filtered by date: October 2015

Προετοιμασία Γονέων και Αναδόχων για το Βάπτισμα του παιδιού τους

Ο σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν οι γονείς ότι η χριστιανική πίστη δεν είναι κάτι στατικό σαν ένα βιβλίο που το βάζεις στη βιβλιοθήκη σου και από κει και πέρα το έχεις· ότι η πίστη είναι ένα δώρο του Θεού: ο Χριστός την παρέδωσε στην Εκκλησία, μέσω των Αποστόλων, και από την Εκκλησία τη λαβαίνομε, και μέσα στην Εκκλησία την καλλιεργούμε. Ο χριστιανός επομένως που δεν ζει την εκκλησιαστική ζωή, διατηρεί ίσως μια πίστη παραδοσιακή, μια πίστη γνώσεων, μια πίστη εθίμων, μια πίστη στρογγυλεμένη για να μην είναι ενοχλητική, μια πίστη εκκοσμικευμένη (όπως τη λέει σήμερα η Εκκλησία), αλλά η γνήσια πίστη, η πίστη που περνάει μέσα από μια «Αποστολική Εκκλησία» και τροφοδοτείται δια των Ιερών Μυστηρίων, έχει εξασθενίσει μέσα του, στον καθένα σε διαφορετικό βαθμό, και σε ορισμένους ίσως να έχει πεθάνει.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed